Kérdésed van? telefon +36 1 439 3333
Első képek Első képek Első képek
Második képek Második képek Második képek

Áraink

Biztosított eszköz ára:

1 éves időtartam esetén

2 éves időtartam esetén

3 éves időtartam esetén

0 - 200 000 Ft között

16 990  Ft

22 990  Ft

33 990  Ft

200 001 - 400 000 Ft között

 22 990  Ft

28 990  Ft

39 990  Ft

400 001 - 600 000 Ft között

28 990  Ft

39 990  Ft

62 990  Ft

600 001 Ft felett

51 990  Ft

62 990  Ft

91 990  Ft

 

 

Tájékoztató a kár bekövetkezése esetén követendő eljárásról és tudnivalókról

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Amennyiben Ön a biztosított készülék károsodását észleli, kérjük, hogy két munkanapon belül a kárt írásban jelentse be biztosítási alkuszának! Felhívjuk figyelmét, hogy a kárral kapcsolatos szükséges felvilágosításokat az alkusz vagy a biztosító kérésére meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését. A kárbejelentéshez az Önnek a készülék vásárlásakor átadott kárbejelentő lapot kell használni, melyet azonban letölthet innen is: www.icentre.hu/biztositas

 

Az alkusz elérhetőségei:

Fax: 06 1 275-7902

E-mail: ugyvitel@palladium.hu

Az alkusz neve: Palladium Consulting Biztosítási Alkusz Kft.

 

Az alkusz a kárbejelentést 1 munkanapon belül továbbítja a biztosító részére.

 

A kárbejelentéshez csatolni kell

 • a kitöltött kárbejelentő lapot,
 • a károsodott eszközről készült fotókat,
 • a szerviz által kiállított szakvéleményt a károsodás okáról, és mértékéről,
 • a vásárlási számlát,
 • vásárláskor kapott fedezet igazolást (adatközlő),
 • rablás kár esetén a rendőrségi feljelentést.

 

A kárbejelentés vételét követően a biztosító visszaigazolja, hogy a benyújtott dokumentumok és a szerviz szakvéleménye alapján a kár biztosítási eseménynek minősül-e, ha igen megadja a kárszámot, illetve jelzi esetleges további dokumentumigényét. Ha nem biztosítási esemény történt, akkor jelzi és indokolja, hogy a bejelentett eseményre nem jár kártérítés.

 

Amennyiben a bekövetkezett esemény biztosítási eseménynek minősül, és a károsodás mértéke (helyreállítás költsége ) a mindenkori javítási listaár 80 %-át nem éri el,  a készülék javítható. Ebben az esetben az Ön feladata, hogy a helyreállítás után a javításról (helyreállításról) szóló számlát megküldi a biztosítónak a kárszámra való hivatkozással. A biztosító a számla kézhezvételét követő 15 napon belül téríti meg a kárt az önrész levonásával.

 

A műszakilag, vagy gazdaságossági szempontból javítással nem helyrehozható illetve -a rendőrségi feljelentéssel dokumentált - betöréses lopás, rablás, illetve lezárt gépkocsi feltörésével vagy a teljes gépkocsi ellopásával megvalósult károk totálkárnak minősülnek. Totálkár esetén a biztosító a károsodott vagyontárgy újrapótlási értékét fizeti meg az önrész levonásával. Totálkár esetén a károsodott készülék a biztosítót illeti (rablás kár esetén is, ha a készülék később megkerül)!

 

A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha Ön bizonyítja, hogy az ÁFA a károsodott vagyontárgy helyreállítása vagy újjáépítése során felmerült, és Ön nyilatkozik, hogy ÁFA-visszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek igazolása szükséges).

 

Figyelem!

A biztosítási fedezet lopáskárokra nem terjed ki! Ha Ön az utcán telefonál, vagy más célra használja a telefont (pl. sms-t ír) és a készüléket kikapják a kezéből, az lopáskárnak minősül! Rablás* esetén minden esetben tegyen rendőrségi feljelentést!

Amennyiben a károsodott vagyontárgy pótlására vagy javítására nem kerül sor a biztosító a biztosított vagyontárgy valóságos (avult) értékét fizeti meg!

Köszönjük, hogy biztosítását nálunk kötötte meg!

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

Rablásnak* minősül, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

 

 • Írásbeli kárbejelentés a kitöltött készülék kárbejelentő lap megküldése. (2016. január 01. után vásárolt készülékek esetében: Letöltés, 2015. december 31. előtt vásárolt készülékek esetében: Letöltés) 
 • A bejelentett készülék vásárlási számla másolata
 • Biztosítási adatlap (fedezetbiztosítás)
 • Szerviz javítási árajánlat (ha a biztosító külön kéri)
 • Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve (csak betöréses lopás, rablás, gépkocsi feltöréses lopás esetén)
 • Nyomozást megszüntető határozat megküldése annak kézhezvétele után (csak betöréses lopás, rablás, gépkocsi feltöréses lopás esetén)

 

Kérdés esetén munkanapokon 9-17 óra közötti időszakban a 06-30-773-9293-as telefonszámon érdeklődhetsz.

 

Amennyiben számodra nem egyértelmű, hogy a készüléked hibáját, hibás működését, vagy működésképtelenségét mi okozza, először add le a készüléked bevizsgálásra az iCentre-Hungary Kft. szervizében.

A szerviz a javítás elvégzése után értesít, hogy a javítási költség, vagy javítás helyett biztosított új készülék számlájának kiegyenlítése mellett a készüléked a szervizben átveheted. A Biztosító pedig a megállapított kártérítési összeget a vonatkozó önrészesedés levonása mellett az általad, a kárbejelentésnél megadott bankszámla számra utalja.

Rabláskárok esetén az önrészesedés a kárérték 10 %-a, de legalább 35.000 Ft/káresemény, minden más kár esetén 35.000 Ft/káresemény.

1 A biztosítási fedezet kiterjed:

1.2 Előre nem látható okokból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen történt minden olyan külső hatásra bekövetkezett fizikai károsodásra, amely miatt az nem képes rendeltetésszerű használatra, valamint
1.3 betöréses lopás, rablás, illetőleg gépkocsi feltöréses lopás folyamán történt kárra, mely esemény a rendeltetésszerű használat érdekében az Apple eszöz javítását, helyreállítását vagy pótlását teszi szükségessé.

2 A biztosítási fedezet nem terjed ki:

2.1 a biztosított vagyontárgy bármely részének rendeltetésszerű használatából, üzemeléséből, vagy fokozatos állagromlásból származó természetes kopása és elhasználódása, felületi kopása és elöregedése (az egyéb cserélhető alkatrészek biztosítási eseményből bekövetkező káraira a jelen szerződési feltételek azonban fedezetet nyújtanak), valamint a légköri tényezők hatására kialakuló korrózió, oxidáció vagy lerakódás által bekövetkezett károkra,

2.2 fizikai károsodás nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájábán előállt károkra,

2.3 esztétikai sérülésre.

 

Elfogad süti

A weboldalon cookie-kat használunk, amelyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.